Alege locația ta:
București
PROGRAMARE SERVICE

POLITICA PRIVIND PROTECȚIA DATELOR

Vă mulƫumim pentru interesul acordat serviciilor şi produselor livrate de noi. Avia Motors SRL
cunoaşte şi respectă importanța datelor dumneavoastră cu caracter personal și se angajează să
protejeze confidențialitatea și securitatea acestora atât în timpul vizitării paginilor noastre de internet
cât şi în relaƫionarea directă, prin toate mijloacele de comunicare puse la dispoziƫie de către compania
noastră.
La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, Avia Motors SRL respectă cu strictețe
prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter
personal și a datelor cu caracter anonim revine societății Avia Motors SRL în limitele prevăzute de
lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.
Prin această politică de protecƫie a datelor dorim să vă informăm despre natura, amploarea și scopul
prelucrării datelor personale colectate, utilizate și prelucrate de noi. Mai mult, persoanele vizate sunt
informate cu privire la drepturile lor în conformitate cu această politică de protecƫie a datelor.
Prezenta politică privind protecția datelor se aplică pentru www.aviamotors.ro, pentru subdomeniile
aferente şi paginile pe care le conƫin, însă nu și pentru pagini controlate sau operate de terți. Vă rugăm
să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți,
deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru şi Avia Motors SRL nu își asumă
răspunderea pentru conținutul și măsurile acestora privind protecția datelor.

[1.] Securitatea datelor
[1.1] Datele personale ale vizitatorilor paginilor noastre de internet şi cele colectate fizic sau pe alte
canale online de la clienƫii şi potenƫialii noştri clienƫi sunt înregistrate şi procesate în siguranƫă şi
conform prevederilor legale actuale privind protecţia datelor cu caracter personal.
[1.2] Pentru protecția datelor dumneavoastră, Avia Motors SRL a luat măsuri tehnice și organizatorice
pentru a proteja aceste date în special împotriva pierderii, manipulării sau accesului neautorizat.
Măsurile adoptate sunt verificate în mod regulat și sunt adaptate constant la stadiul tehnicii. În cazul
unei încălcări a protecției datelor dumneavoastră cu caracter personal, care se estimează că va avea
drept consecință un risc major pentru drepturile și libertățile dumneavoastră, vă vom notifica imediat.
[1.3] Vă rugăm să rețineți că sunteți personal răspunzător pentru confidențialitatea și păstrarea în
condiții de siguranță a datelor dumneavoastră de utilizator sau a parolelor dumneavoastră, care v-au
fost predate sau comunicate.

[2.] Prelucrarea datelor minorilor
[2.1] Vă punem în vedere în mod expres că toate prelucrările de date cu caracter personal se referă în
mod exclusiv la persoane care au împlinit vârsta de 16 ani. Utilizarea sistemelor și a instrumentelor,
precum și a rezultatelor procesării datelor utilizatorilor care nu au această vârstă minimă este interzisă
fără acordul părinților/tutorilor. În cazul în care are totuși loc o procesare a datelor cu caracter
personal, vom sista procesarea acestor date odată cu luarea la cunoștință a acestui fapt.

[3.] Colectarea și prelucrarea datelor cu caracter personal
[3.1.] Datele furnizate de dumneavoastră
Datele cu caracter personal sunt prelucrate de noi conform prevederilor legale în vigoare privind
protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care corespondați cu noi sau completați un formular
cu date pe pagina noastră web, vă rugăm să aveți în vedere faptul că datele menționate de
dumneavoastră pe formularul respectiv vor fi prelucrate în scopurile descrise în continuare (a se
vedea punctele [5.] și [6.]).
[3.2.] Datele colectate de noi
Dacă vizitați pagina noastră web, datele cu caracter personal sunt înregistrate automat cu ajutorul
Cookie-urilor. Pentru mai multe informații privind Cookie-urile utilizate pe pagina noastră web,
consultați punctul [7.] şi Directiva privind fişierele Cookie de pe site.
[3.3] De asemenea, Avia Motors SRL prelucrează date cu caracter personal în cadrul activităƫilor
derulate local – offline. Vezi Politica aici.

[4.] Parteneri
Datele colectate de Avia Motors SRL vor putea fi comunicate următorilor destinatari, în funcție de
temeiul legal al comunicării și numai în cazul în care este necesar:
• Autorităților sau instituțiilor publice (de exemplu, în cazul în care comunicarea este necesară
pentru gestionarea reclamațiilor, pentru îndeplinirea obligațiilor legale și fiscale care rezultă
din organizarea campaniilor promoționale şi concursurilor sau atunci când societatea este
obligată în virtutea unei prevederi legale să furnizeze informaƫii autorităƫilor sau instituƫiilor
având competenƫe în realizarea de inspecții și controale asupra activității și activelor societății
ori instanƫelor de judecată, pentru protejarea drepturilor și activelor societății),
• Notarilor publici (de exemplu pentru organizarea tragerilor la sorți promoționale),
• Agențiilor de marketing direct, publicitate, media digitală, furnizorilor de servicii de curierat (de
exemplu pentru organizarea concursurilor, pentru expedierea premiilor, pentru trimiterea
comunicărilor comerciale),
• Furnizorilor de servicii de sondaje sau studii privind satisfacția clienților și feedback de la
clienți, furnizorilor de servicii de call center (in baza temeiurilor pentru aceste scopuri),
• Auditorilor financiari sau juridici, eventualilor terți achizitori, în măsura în care activitatea
societății ar fi transferată (în totalitate sau parțial), iar datele persoanelor vizate ar fi parte din
activele care fac obiectul unei astfel de tranzacții,
• Partenerilor profesionali cu care derulează relaƫii de business.
Unii dintre partenerii de mai sus sunt contractati de Porsche Romania SRL (in calitate de furnizor al
Avia Motors SRL) pentru prestarea serviciilor specifice in folosul Avia Motors SRL.
Societăƫile enumerate vor respecta instrucțiunile Avia Motors SRL în ceea ce privește prelucrarea
datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Toţi partenerii sunt atent selectați și se obligă să asigure, prin măsuri tehnice și organizatorice
adecvate, prelucrarea datelor dumneavoastră conform prevederilor legale în vigoare privind protecția
datelor și cu respectarea drepturilor dumneavoastră. Partenerilor le este interzis să utilizeze datele cu
caracter personal primite pentru scopuri proprii sau comerciale sau să le transmită terților.
În plus, din partea Avia Motors SRL, nu există divulgări neautorizate către terți – cum ar fi furnizori de
adrese de contact și companii de marketing direct.

[5] Prelucrări ale datelor pentru care nu este necesar consimțământul
Mai multe informații referitoare la prelucrări de date pentru care nu este necesar consimțământul găsiți
în enumerarea următoare.
Formular de contact general
• Formular de contact: vânzări auto noi, service, auto ocazie, rent a car, piese şi accesorii,
detailing auto, satisfacƫie clienƫi. La trimiterea formularului de contact respectiv, vor fi
prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de
identificare, serviciu/servicii alese (mai puƫin în cazul Piaggio) și textul solicitării
dumneavoastră
• Scop: răspunsul la solicitarea dumneavoastră
• Temei: interes legitim de a prelucra individual întrebările dumneavoastră și de a putea
răspunde credibil
• Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu ne veţi putea contacta şi
nu vă vom putea furniza informaţiile solicitate
*Câmpuri de date exacte: departament (mai puƫin în cazul Piaggio), nume şi prenume, telefon, adresa e-mail, text solicitare
sau mesaj
Test drive
• În cazul în care configurați individual autovehiculul sau dacă alegeți un autovehicul nou
existent, aveți suplimentar posibilitatea de a conveni asupra unui test drive. La trimiterea
formularului de contact al unui test drive, datele dumneavoastră cu caracter personal din
categoriile* date autovehicul, date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul
menţionat mai jos
• Scop: pregătirea/ efectuarea și derularea test drive-ului
• Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea
dumneavoastră
• Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea solicita
programarea unui test drive
*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, data naşterii, adresă poştală, localitate, valabilitate permis auto, autovehicul
actual, telefon, adresa e-mail, model autovehicul dorit, disponibilitate contactare
Web Car Configurator (CC) La trimiterea formularului de contact al unei configurații, datele
dumneavoastră cu caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate
în scopul menţionat mai jos
• Scop: pregătirea/efectuarea și derularea cumpărării unui vehicul nou
• Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea
dumneavoastră
• Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea fi contactat
pentru a va ghida în continuare în configurarea autovehiculului dorit
*Câmpuri de date exacte: interes test drive, data la care se doreşte achiziƫionarea noului autovehicul, modalitatea de
contactare, formulă de adresare, titlu, prenume, nume, firma, strada, cod poştal, localitate, telefon, disponibilitate
contactare, e-mail.
Solicitare informaƫii maşină de ocazie
La trimiterea formularului de solicitare informaƫii maşină de ocazie, datele dumneavoastră cu
caracter personal din categoriile* date autovehicul, date de contact și de identificare sunt prelucrate în
scopul mentionat mai jos
• Scop: răspunsul la solicitarea dumneavoastră
• Temei: executarea unui contract sau luarea măsurilor precontractuale la solicitarea
dumneavoastră
• Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea fi contactat
pentru a va ghida în continuare în achiziƫionarea autovehiculului de ocazie dorit
*Câmpuri de date exacte: domeniul de interes, disponibilitate contactare, modalitatea de contactare, nume, prenume,
telefon, e-mail, maşina deƫinută în prezent şi modelul acesteia, data primei înmatriculări, km parcurşi, observaƫii
Rezervare maşină de închiriat
Cu ajutorul rezervării online rent a car, clienții pot face personal o rezervare a unui autovehicul din
divizia rent a car. La trimiterea formularului de rezervare, datele dumneavoastră cu caracter personal
din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos.
• Scop: rezervarea unui autovehicul de închiriat
• Temei: executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea
dumneavoastră
• Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea folosi serviciul
rezervare rent a car online
*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, durata rezervării, telefon, e-mail, comentarii (oră ridicare)
Programare Service Online (SBO)
Cu ajutorul rezervării service online, clienții atelierului pot face personal o programare în
service prin intermediul paginii web a dealerului, oricând și indiferent de programul de lucru. Există
două posibilități prin care se poate folosi SBO. Pe de o parte, prin conectarea în portalul pentru clienți
carLOG, datele dumneavoastră personale din categoria* date de contact și de identificare fiind
preluate direct din carLOG. Pe de altă parte, SBO se poate folosi prin intermediul unei autentificări de
oaspete (guest), la care datele menționate de dumneavoastră din categoria** servicii și produse alese,
date de contact și identificare, date autovehicul sunt prelucrate automat pentru efectuarea programării
în service.
• Scop: Rezervarea și gestionarea unei programări în service
• Temei: Executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea dumneavoastră
• Durata de stocare: pe durata existenƫei societăƫii
• Consecinƫele refuzului: în situaƫia în care nu ne furnizaƫi aceste date, nu veƫi putea folosi serviciul
programare Service Online
*Câmpuri de date exacte: formulă de adresare, funcție, prenume, nume, e-mail
** Câmpuri de date exacte: operaƫiuni de reparație și întreținere, pachete de fidelitate, oferte și promoții, solicitările (mesajele)
dumneavoastră de reparaƫii, formulă de adresare, funcție, prenume, nume, telefon, e-mail, strada, cod poștal, localitatea, țara,
marca, model autovehicul, serie șasiu, număr de înmatriculare, data primei înmatriculări
Programare ITP
Cu ajutorul formularului de programare ITP, clienții pot face personal o programare pentru ITP. La
trimiterea formularului de programare ITP, datele dumneavoastră cu caracter personal din categoriile*
date autovehicul şi date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menţionat mai jos
• Scop: programarea unui ITP în service-ul Avia Motors
• Temei: executarea unui contract sau luarea de măsuri precontractuale la solicitarea
dumneavoastră
• Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
• Consecinƫele refuzului: în situaţia în care nu furnizaţi aceste date, nu veţi putea folosi serviciul
programare online ITP
*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, număr înmatriculare, marca şi modelul maşinii, adresă e-mail, telefon, data şi
ora solicitată pentru programare, modalitatea de contactare
Aplicare la posturile vacante ale companiei
La completarea unui formular de candidatură pe site-ul Avia Motors, datele dumneavoastră cu
caracter personal din categoriile* date de contact și de identificare sunt prelucrate în scopul menƫionat
mai jos
• Scop: includerea în procesul de selecƫie pentru o poziƫie la care aƫi aplicat
• Temei: interes legitim de a prelucra individual candidaturile dumneavoastră în scopul angajării
• Durata de stocare: 2 ani. În cazul în care nu sunteți selectat pentru postul pentru care ați
aplicat, Avia Motors va prelucra datele dumneavoastră personale pentru a vă include in alte
procese de recrutare, dar nu mai mult de 2 ani de la data la care ați furnizat datele
• Consecinƫele refuzului: în situaƫia în care nu furnizaƫi aceste date, nu ne veƫi putea contacta şi
nu vă vom putea include în procesul de selecƫie online
*Câmpuri de date exacte: nume şi prenume,data naşterii, telefon, domiciliu/adresă, adresă e-mail, foto, Scrisoare de
intenƫie, experienƫa profesională, studii şi educaƫie, cunoştinƫe PC, aptitudini şi competenƫe, permis conducere, postul vizat,
CV.
Formular de satisfacƫie clienƫi
• Datele indicate la completarea unui formular de satisfacƫie din categoriile* date autovehicul şi
date de contact și identificare vor fi utilizate pentru îmbunătăƫirea serviciilor oferite şi creşterea
nivelului de satisfacƫie
• Scop: îmbunătăƫirea produselor achiziţionate şi serviciilor oferite în interesul dumneavoastră
• Temei: interesul legitim de a răspunde solicitărilor dumneavoastră şi de a derula procesul de
îmbunătăƫire
• Durata de stocare: pe durata existenţei societăţii
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu această prelucrare, nu veƫi
primi răspuns la solicitarea dumneavoastră şi nu veƫi putea fi subiectul procesului de
îmbunătăƫire
*Câmpuri de date exacte: principalul motiv în alegerea dealerului, nume, prenume, telefon, adresă e-mail, număr
înmatriculare, decizia de contactare
Ca parte a prelucrărilor de date personale descrise anterior, sunt utilizate instrumente Google despre
care vă oferim în continuare informaƫii, în sensul articolelor 12 (1) si 13 (1) litera (f) din GDPR.
Fonturi Google
Instrumentul Google Fonts (fost Google Web Fonts) este utilizat pe site-ul nostru web pentru afişarea
uniformă a fonturilor. Google Fonts este o colecƫie interactivă de peste 1300 de fonturi pe care Google
le pune la dispoziƫia companiilor pentru utilizare gratuită. Cand accesaƫi o pagină web, browserul
dumneavoastră încarcă în memoria cache fonturile necesare afişării corecte a textelor. Avia Motors şi
Porsche Romania nu prelucrează date personale ca parte a Fonturilor Google. Nu poate fi exclus ca
Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda) să prelucreze date
suplimentare ca parte a procesului, să creeze o referinƫă personală şi sa o trimită către Google Inc.
(locatie: SUA).
Puteƫi găsi mai multe informaƫii despre Google Web Fonts la https://developers.google.com/fonts/faq
şi în Politica de confidenƫialitate Google: https://www.google.com/policies/privacy/.
Hărƫi Google
Selectarea Dealer-ului sau a Partenerului service, precum şi posibilitatea planificării unei rute după
rezervarea unui serviciu online, se realizează cu ajutorul instrumentului Google Maps. Pentru această
prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise către Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St,
Dublin, D04 E5W5, Irlanda). Dacă nu doriƫi ca datele personale să fie transmise furnizorului de servicii
IT Google, puteƫi să ne contactaƫi direct sau să utilizaƫi formularul nostru de contact. Atunci când
utilizaƫi Google Maps, sunt prelucrate urmatoarele date personale: adresa IP, cookie-urile Google deja
instalate, interacƫiunile anterioare cu browserul, numarul de mişcări ale mouse-ului şi apăsări ale
tastelor şi timpul petrecut pe site-urile web.
Nu poate fi exclus ca Google Ireland (Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda) să
prelucreze date suplimentare ca parte a procesului, să creeze o referinƫă personală şi să o trimită
către Google Inc. (locatie: SUA).
Puteƫi găsi mai multe informaƫii despre Google Maps în Politica de confidenƫialitate Google:
https://www.google.com/policies/privacy/.
Validarea adresei de către Google
Este modalitatea prin care sunt completate automat anumite câmpuri ce conƫin date personale. Pentru
această prelucrare a datelor personale, ele sunt transmise către Google Ireland (Gordon House, 4
Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlanda). Dacă nu doriƫi ca datele personale să fie transmise furnizorului
de servicii IT Google, puteƫi sa ne contactaƫi direct sau să utilizaƫi formularul nostru de contact. Atunci
când utilizaƫi Google Maps, sunt prelucrate urmatoarele date personale: adresa IP, cookie-urile
Google deja instalate, interacƫiunile anterioare cu browserul, numărul de mişcări ale mouse-ului şi
apăsări ale tastelor şi timpul petrecut pe site-urile web.

[6] Prelucrări ale datelor pentru care este necesar consimțământul
Avia Motors SRL prelucrează date cu caracter personal pentru următoarele scopuri:
Înscrierea la newsletter
• Datele indicate la înscrierea respectivă din categoriile* date de contact și identificare vor fi
utilizate doar pentru trimiterea buletinului informativ. La trimiterea newsletter-ului vom utiliza
adresa de e-mail comunicată de dumneavoastră și în final avem nevoie de confirmarea
dumneavoastră că, în calitate de titular al adresei de e-mail, sunteți de acord cu primirea
acestora (așa-numita funcție Double Opt-In). Puteți revoca în orice moment abonarea folosind
posibilitatea de dezabonare prin intermediul butonului existent în josul paginii fiecărui
newsletter
• Scop: trimiterea informațiilor despre produse, servicii și evenimente
• Temei: consimțământul
• Durata de stocare: atâta timp cât se trimite newsletterul, până la dezabonare
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu aceasta prelucrare, nu veƫi
primi newsletter
*Câmpuri de date exacte: nume, prenume, e-mail
Înscrierea în Clubul Avia Motors
• Datele indicate la înscrierea în Clubul Avia Motors din categoriile* date autovehicul, date de
contact și identificare vor fi utilizate pentru emiterea şi expedierea cardului de membru club,
pentru întocmirea anumitor rapoarte legate de această calitate şi pentru comunicări legate de
campanii de marketing la nivel de companie
• Scop: înscrierea în clubul Avia Motors
• Temei: consimțământul
• Durata de stocare: până la dezafiliere**
• Consecinţele refuzului: în situaţia în care nu sunteţi de acord cu această prelucrare, nu veƫi
putea face parte din Clubul Avia Motors
• * Câmpuri de date exacte: nume, prenume, adresă poştală, telefon, adresă e-mail, marcă şi model autovehicul
deƫinut, număr înmatriculare
• ** În baza interesului legitim al companiei Avia Motors, anumite informaƫii referitoare la consimƫământul acordat/retras
de dumneavoastră vor fi pastrate de Avia Motors în scopul protejării drepturilor şi intereselor companiei pentru o
perioadă de 3 ani, acesta reprezentând termenul de prescripƫie.

[7.] Cookies și Social Plug-ins
[7.1] Colectăm date în mod automat prin utilizarea de Cookie-uri. Un Cookie este un mic fișier text
care salvează setările pentru internet. Aproape fiecare pagină web folosește această tehnologie.
Aceasta este descărcată de browser-ul dumneavoastră de internet la prima accesare a unei pagini
web. La următoarea accesare a acestei pagini web cu același dispozitiv, Cookie-urile și informațiile
salvate sunt fie trimise înapoi la pagina web care le-a creat (First Party Cookie) sau către o altă pagină
web căreia îi aparțin (Third Party Cookie). Astfel, pagina web recunoaște că ați mai accesat o dată
pagina cu acest browser și variază în unele cazuri conținutul afișat.

[8.] Drepturile persoanelor vizate
Potrivit legislaƫiei în vigoare cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal, aveƫi următoarele
drepturi în calitate de persoană vizată:
[8.1] Dreptul de acces şi informare
Puteți solicita oricând o confirmare a prelucrării datelor dumneavoastră personale și a modului în care
acestea sunt utilizate.
[8.2] Dreptul la rectificare
În cazul în care prelucrăm date cu caracter personal incomplete sau incorecte, puteți solicita oricând
corectarea sau completarea acestora.
În cazul în care ați creat un cont de utilizator, puteți avea acces oricând la datele dumneavoastră cu
caracter personal și le puteți completa sau corecta. În plus, puteți închide în orice moment contul de
utilizator.
[8.3] Dreptul la ștergerea datelor
Puteți solicita ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă scopul pentru care acestea
au fost colectate nu mai există, dacă procesarea acestora contravine prevederilor legale, dacă
procesarea acestora afectează în exces interesele dumneavoastră sau dacă procesarea se bazează
pe acordul dumneavoastră, acord pe care l-ați revocat. Trebuie să rețineți că pot exista anumite
motive care să împiedice ștergerea imediată a datelor dumneavoastră, de exemplu, perioade
obligatorii de arhivare, acțiuni pendinte, pretenții, exercitarea sau apărarea unor drepturi legale etc.
[8.4] Dreptul la restricƫionarea prelucrării
Aveți dreptul să solicitați o limitare a prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în
următoarele cazuri:
– contestați corectitudinea datelor dumneavoastră, acest lucru survenind pentru un termen care ne
permite să verificăm corectitudinea datelor dumneavoastră,
– prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal contravine prevederilor legale,
dumneavoastră vă opuneți însă ștergerii acestora şi solicitați o limitare a utilizării acestor date,
– nouă nu ne mai sunt necesare datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul prevăzut,
dumneavoastră însă mai aveți nevoie de aceste date în scopul executării, exercitării sau apărării unor
pretenții legale sau
– ați contestat prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
[8.5] Dreptul la portabilitatea datelor
Ne puteți solicita să vă punem la dispoziție datele dumneavoastră cu caracter personal pe care ni le-
ați furnizat, într-un format structurat, uzual și lizibil prin mijloace tehnice, în măsura în care prelucrăm
aceste date prin mijloace automate şi în baza consmiƫământului dumneavoastră sau pentru
executarea unui contract.
[8.6] Dreptul la opoziƫie
În cazul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate pentru îndeplinirea unor
sarcini de interes public, pentru exercitarea unei autorități publice sau în cazul în care există
necesitatea apărării unui interes legitim, puteți contesta prelucrarea acestor date, în măsura în care
există un interes legitim prevalent în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal.
Puteți oricând să revocați acordul pentru transmiterea de mesaje publicitare fără indicarea unui motiv.
[8.7] Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrare automată, inclusiv
crearea de profiluri
Avia Motors SRL nu prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal în scopul creării de
profiluri automate şi nici nu deƫine sau utilizează procese de luare a deciziilor în mod automat.
[8.8] Dreptul de a retrage consimƫământul
În cazul prelucrărilor bazate pe consimƫământ, vă puteƫi retrage în orice moment consimƫământul cu
menƫiunea că retragerea acestuia nu afectează legalitatea prelucrării efectuate anterior.
[8.9] Dreptul de a depune o plângere în faƫa Justiƫiei sau a unei Autorităƫi de Supraveghere
Dacă sunteți de părere că am încălcat prevederile dreptului intern sau european în materie de
prelucrare a datelor cu caracter personal, lezând astfel drepturile dumneavoastră, vă rugăm să ne
contactați pentru a putea clarifica întrebările dumneavoastră. Bineînțeles că aveți dreptul să vă
adresați Justiƫiei sau Autorităƫii Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal,
respectiv unei autorități europene de supraveghere.
Aceste drepturi pot fi exercitate direct la sediul Avia Motors SRL sau printr-o notificare la adresa de e-
mail protectia.datelor@aviamotors.ro.

[9.] Date de contact
Responsabil date cu caracter personal al Avia Motors SRL
E-mail: protectia.datelor@aviamotors.ro
Telefon: 021/209.40.00
Adresă contact: Bd. Biruinței 39 (fost 11), Pantelimon – Ilfov

[10.] Alte informaƫii utile
Politica de confidentialitate date monitorizare consum VW AG. Vezi aici